AKTUELLT

Giha Golvsystem nu i Norge 2 Jun 2014
Giha Golvsystem säljs nu i hela Norge. Vi har anpassat produktinformation, förpackningar och monteringsanvisningar för den norska marknaden. Systemet har sålts fr o m juni 2014.
 
Ett av Sveriges högst värderade aktiebolag! 26 May 2014
Valuation Företagsvärderingar har tilldelat HISAB diplomet trippel V. En rating baserat på företagets bokslut de senaste fyra åren där vi är ett av Sveriges högst värderade aktiebolag inom samma bransch och storleksklass. Vi är glada och stolta...
 
Giha Golvsystem i GP 25 Feb 2014

Intressant artikel om oss på GP´s temasidor Bygg & Fastighet.

Klicka här för att läsa artikeln.

 
Giha Golvsystem i högsta tillväxtklassen - igen! 7 Oct 2013
Även detta år (2013) når Giha Golvsystem den allra högsta tillväxtklassen (Tillväxtklass 1) enl Svensk Tillväxtindex. Bara 3 % av Sveriges företag kan tillhöra denna kategori. Det är unikt att detta sker för samma företag två år i rad. Fantastiskt roligt tycker vi. Läs mer här: http://www.svenskttillvaxtindex.se
 
Giha Golvsystem i högsta tillväxtklassen 1 Oct 2012
Giha Golvsystem når den högsta tillväxtklassen enl Svenskt Tillväxtindex. Giha Golvsystem är ett av 3% av Sveriges företag som nått sådan framgång och platsar i kategorin tillväxtklass 1. Kul tycker vi. Läs mer på: http://www.svenskttillvaxtindex.se
 
AAA - Högsta kreditvärdighet för Giha Golvsystem 22 Nov 2011
Från att tidigare haft AA - God kreditvärdighet kan vi nu glädjande meddela att vi fått en uppgradering till AAA - Högsta kreditvärdighet. Vi hoppas att detta ska ses som positivt av både kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
 
Vi har AA - God kreditvärdighet 30 Nov 2010

Vi är stolta över att nu vara ett AA-företag med god kreditvärdighet.

Detta tack vare att vi ständigt driver frågan att ha nöjda kunder, att ha bra underleverantörer och att arbeta långsiktigt och så kostnadseffektivt som möjligt. Vi tror och hoppas att detta ska gynna hela kedjan.

 
Ny webbplats 27 Feb 2007

Nu är vår nya webbplats äntligen klar och vi hoppas att våra besökare skall tycka att den är lättnavigerad och användbar.

Vi vill på ett tydligt och enkelt sätt informera om våra produkter och kunna tillhandahålla erforderligt informationsmaterial som t ex monteringsanvisningar och certifikat m m.

 

Välkomna! 

 
Nytt patenterat värmegolv 20 Feb 2007

Vi har precis fått patenteringen klar av vårt nya värmegolv.

Patent nr: 0403145-6. 

Vi räknar med att kunna påbörja försäljningen vid årsskiftet 2007/2008.

 

 
Guld till Giha Golvsystem! 16 Nov 2006
Motivering

"Hisab, Varberg, har presenterat en produkt som är enkel och genial och som löser ett problem inom byggsektorn på ett alldeles utmärkt sätt. För Giha ljudgolv finns det en stor potential på både den svenska och globala marknaden. Företag har stora ambitioner att växa med sin nya produkt".

Det vinnande företaget har bland många goda exempel på innovativa företag i Halland erhållit flest poäng av den samlade juryn från Teknik och kompetenscentrum, ALMI, Halmstad Högskola, WSP och Halmstads Näringslivs AB.

Göran och Agneta Carlsson tog emot priset av Ulf Possfelt, WSP.
 
Swedspan marknadsför Giha Golvsystem 2 Jan 2006

Giha Golvsystem har utvecklats stadigt under de senaste åren. Giha Ventilationsgolv är det första P-märkta i sitt slag på marknaden och är lösningen vid fukt, mögel och vissa radonproblem. P-märket är ett kvalitetssäkringssystem introducerat av SP, Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, för produkter och system, exempelvis mekaniskt ventilerade golv. P-märkning innebär att produkten är granskad, kontrollerad och godkänd enligt certifieringsregler som finns för olika produktområden. Certifieringsreglerna utarbetas av SP i samråd med representanter från respektive branscher.
I Giha Golvsystem ingår även Giha Installationsgolv och Giha Ljudgolv.
Giha Golvsystem har få ingående komponenter, är enkelt att montera och är miljömärkt med Svanen.

Naturlig utveckling
När nu Swedspan AB går in som ansvarig för marknadsföringen är det en naturlig utveckling för båda parter.
- Giha Golvsystem är en kvalitetsprodukt som stämmer väl överens med vår profil och vår ambition att etablera oss som en konkurrenskraftig leverantör av kompletta golvsystem, säger Swedspans marknadschef Bo Lundström. Besök oss gärna i vår monter A 19:30 på Nordbyggmässan, 24 – 27 januari, där vi kommer att visa Giha Golvsystem i detalj.

Swedspan AB ingår i Swedwoodkoncernen, som ägs av IKEA. Swedspan är en av Skandinaviens största producenter av spånskivor.

För mer information:
Göran Carlsson, vd Hisab
Tel 0340-62 07 64, Fax 0340-62 07 64
E-post: goran.carlsson@hisab.se

 

Bo Lundström, marknadschef Swedspan
Tel 0495-495 83, Fax 0495-495 80
E-post: bo.lundstrom@swedspan.se
Hemsida: www.swedspan.se

 
Giha Golvsystem - Det första P-märkta ventilerade golvsystemet på marknaden 12 Aug 2005

P-märket är ett kvalitetssäkringssystem introducerat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, för produkter och system, exempelvis mekaniskt ventilerade golv.

 

P-märkning innebär att produkten är granskad, kontrollerad och godkänd enligt certifieringsregler som finns för olika produktområden. Certifieringsreglerna utarbetas av SP i samråd med representanter från respektive branscher.
Giha golvsystem är självklart även svanenmärkt.

 

Certifieringsnummer: 41 49 01 

 
Miljömärkt Ljudgolv 1 Feb 2005

Giha Golvsystem finns både som ett ventilerat golvsystem för renovering och nybyggnation och ett ljudisolerande system. Hela konstruktionen är miljömärkt och här ingår golvskivor, skruvbussning och nivelleringsskruvar av nylon samt spikplugg. Giha Golvsystem är särskilt lämpad att användas för att renovera ojämna underlag eller för att installeras i lokaler med tidigare fukt-, mögel- eller radonproblem. Detta tack vare den luftspalt som erhålls mellan Giha-golvet och underlaget och som därmed möjliggör mycket god ventilation.

Utvecklat i samarbete med WSP
Det ljudisolerande systemet är främst avsett för bostäder. Det är konsultföretaget WSP som hjälpt till att ta fram lämpliga komponenter och material till det ljudisolerande golvet. Själva utvecklingsarbetet har hittills pågått 1,5 år och under tiden har åtskilliga tester genomförts. WSP:s projektledare Klas Hagberg berättar mer:
– Förutom de ljudisolerande egenskaperna ville vi utveckla en produkt som uppfyller alla byggtekniska krav, däribland nedböjning vid belastning. Det var viktigt att materialet i den ljudisolerande komponenten mellan golvskivan och golvfoten hade optimal långtidshållfasthet. Jämfört med konkurrenterna består Giha Golvsystem av färre komponenter vilket i praktiken ska förenkla och effektivisera läggning samt spara tid ute bland landets byggarbetsplatser.

 

Ytterligare information/kontaktpersoner:Giha Golvsystem, Hultsfreds Industrisnickeri AB,

Göran Carlsson, tel 0340-62 07 64, 070-623 76 60.

E-post: goran.carlsson@hisab.se

 

WSP, Klas Hagberg, 031-727 27 03.

E-post: klas.hagberg@wspgroup.se

 
Patenterat ljudgolv för snabba installationer 27 Aug 2004

Giha Golvsystem finns både som ett ljudisolerande system för bostäder och ett ventilerat golvsystem för renovering och nybyggnation. Hela konstruktionen är Svanenmärkt av SIS Miljömärkning och här ingår golvskivor, skruvbussning och nivelleringsskruvar av nylon samt spikplugg.MarknadsledandeDet ljudisolerande systemet har en patenterad fot som redan från början sitter fast monterat på golvskivan. Därmed har ett arbetsmoment sparats in. I övrigt består golvsystemet av minimalt med detaljer, allt för en snabb och effektiv installation. De ljudisolerande egenskaperna har i tester visat sig vara mycket goda.

 

– Med golvet monterat på exempelvis en stomme av håldäcksbjälklag har vi utifrån resultat från laboratorietester beräknat ljudisoleringen i färdiga bostäder. Det visar sig då att kombinationen ger ett resultat väl över minimikraven och helt i klass med andra marknadsledande system, säger Klas, säger Klas Hagberg, civilingenjör i akustik på WSP Environmental, det företag som under två år utvecklat golvsystemet tillsammans med Hisab.Att systemet innehåller få delar och därmed få moment är också viktigt med tanke på förutsättningarna inom bostadssektorn där kortade byggtider innebär stora ekonomiska besparingar.- Visst är en förenklad installation av betydelse, men vi har också fokuserat på egenskaper som långtidshållfasthet och produktkvalitet och där hävdar sig Giha Golvsystem mycket bra, avslutar Klas Hagberg.

 
Svanmärkt undergolv nu på marknaden 5 Jan 2004

Bland floran av miljömärkningar är svanmärket ett av de mest kända och etablerade bevisen på en produkt som klarar stenhårda miljökrav. Men märkningen är även ett mått på hög kvalitet.
– När vi utfärdar en licens tar vi hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.
Den måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. Kraven höjs successivt för att säkerställa att en svanmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt, berättar Richard Henter, marknadschef på SIS Miljömärkning.

Ventilerat golvsystem
Giha Golvsystem finns både som ett ventilerat golvsystem för renovering och nybyggnation och ett ljudisolerande system. Hela konstruktionen är miljömärkt och här ingår golvskivor, skruvbussning och nivelleringsskruvar av nylon samt spikplugg. Giha Golvsystem är särskilt lämpad att användas för att renovera ojämna underlag eller för att installeras i lokaler med tidigare fukt-, mögel- eller radonproblem. Detta tack vare den luftspalt som erhålls mellan Giha-golvet och underlaget och som därmed möjliggör mycket god ventilation. I bostäder kan det ljudisolerande systemet användas.  – Golvskivan är en spånskiva från Swedspan, och den var miljömärkt från början. Sedan har vi haft ett nära samarbete med Hultsfreds Industrisnickeri för att involvera övriga komponenter i en ny miljölicens för hela golvsystemet, avslutar Richard Henter.

 

Ytterligare information/kontaktpersoner:Giha Golvsystem, Hultsfreds Industrisnickeri AB,

Göran Carlsson, tel 0340-62 07 64, 070-623 76 60.

E-post: goran.carlsson@hisab.se


SIS Miljömärkning AB, Richard Henter, 08-555 524 07.

E-post: richard.henter@sismab.se