KVALITET & MILJÖ

Samtliga produkter i vårt system ingår i det naturliga kretsloppet för återanvändning eller återvinning.

 

 

Kraven höjs successivt för att säkerställa att våra produkter ständigt tillhör de bästa ur både miljö- och kvalitetssynpunkt. Våra produkter är granskade, kontrollerade och godkända enligt certifieringsreglersom finns för olika produktområden.


P-märket är ett kvalitetssäkringssystem introducerat av SP för produkter och system, exempelvis mekaniskt ventilerade golv. P-märkning innebär att produkten är granskad, kontrollerad och godkänd enligt certifieringsregler som finns för olika produktområden.

Certifieringsreglerna utarbetas av SP i samråd med representanter från respektive branscher.

0289/04

41 49 01

Giha Golvsystem ger ett varmt, ombonat och plant innergolv.