VENTILATIONSGOLV

Ventilationsgolv för god inomhusmiljö

Vid fukt, mögel eller vissa radonproblem installeras golvet med ventilationskanaler och frånluftsfläkt. Genom undertrycksventilationen erhålles en uttorkande effekt och den dåliga luften förs effektivt ut ur huset. Ventilationskanalerna har mycket låg bygghöjd, vilket är fördelar när befintliga dörrar kan behållas. Bilden visar golvspånskivor med förmonterad cellplastisolering och ventilationskanaler till frånluftsfläkt. Detta system är den perfekta lösningen vid fukt-, mögel- eller radonproblem.

Ventilationsgolv
Förmonterad isolering

Förmonterad isolering

Skarvband
Skarvband
Ventilationskanaler
Ventilationskanaler
Frånluftsfläkt med irisspjäll
Frånluftsfläkt med irisspjäll