LJUDGOLV

Ljudisolerade golv
Giha´s patenterade ljudfot har stor ljudabsorberande yta. Ljud reduceras effektivt bort och förhindrar spridning till omgivande rum och lokaler. Golvspånskivorna kan levereras med förmonterad cellplastisolering för extra ljuddämpande effekt om så önskas.
Giha ljudgolv är det perfekta valet vid behov av ljudisolerade golv i kontors- och bostadshus.
Ljudisolerande golv
Ljudfot

Pantenterad ljudfot

(Pat nr: 0300996-6)

Betongskruv och hylsa
Betongskruv och hylsa för infästning
Pantenteradd dammsugarmunstycke för borrning

Patenterat dammsugarmunstycke för borrning (Pat nr: 0400562-5)

Dubbelpip för limmning
Dubbelpip för limning